Oppdatere personalia

For å forenkle arbeidet med å oppdatere informasjonen i våre systemer kan du hjelpe oss ved å bruke dette skjemaet. Informasjonen din vil oppdateres i Modula, kursadministrativt system og i de elektroniske sjekklistene.