Tips og triks

Innhold:

  1. Synkronisering
  2. Lagre kladd = spart tid

1. Synkronisering

Vær tålmodig!
Vi vet det ikke er enkelt, men gir du appen litt tid til å bli ferdig med å synkronisere slipper du å trykke mer enn nødvendig.
Ser du tegnet som viser at den synkroniserer som på bildet under, vent til tegnet forsvinner eller til du får opp en dialog som sier at synkronisering var vellykket.

Er du i tvil om du har synkronisert?
Dra fingeren nedover på skjermen for å starte synkronisering manuelt!

2. Lagre kladd = spart tid

Skal du ta flere kontroller på samme plass kan du spare litt tid ved å lagre en kladd.
– Fyll ut alle feltene som vil være like for kontrollene du skal ta
– Trykk på «Lagre» som vist på bildet under
– Trykk på «OK» deretter «X» øverst i venstre hjørne
– Sveip til venstre over den lagrede kladden
– Trykk på «Copy»
– Du har nå 2 sjekklister som er like og klar til bruk

I dette eksempelet har vi lagret kladden etter at stasjon og anleggstype er utfylt. Skal du bytte mange komponenter av samme type kan du også lagre det i kladden. Hvor utfylt kladden skal være er opp til deg.
Husk at du kan lage så mange kopier du vil!